Oblastná predvoľba 46 / +97746Oblastná predvoľba:46     (+977 46)
Mesto/obec alebo kraj:Malangawa

Krajina:

Nepál