Oblastná predvoľba 80 / +9180Oblastná predvoľba:80     (+91 80)
Mesto/obec alebo kraj:Bangalore, Karnataka

Krajina:

India