Oblastná predvoľba Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/RemichMesto/obec alebo kraj:Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich

Oblastná predvoľba:

23     (+352 23)
2423     (+352 2423)
2623     (+352 2623)
2723     (+352 2723)

Krajina:

Luxembursko

Kalkulačka telefónnych čísel

Oblastná predvoľba Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich


Predvoľba oblasti Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich je 2723. Pre fiktívne telefónne číslo 9999636 so smerovým číslom oblasti 2723 je číslo, ktoré sa má vytočiť 2723 9999636. A Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich sa nachádza v Luxembursko.

Predčíslie predvoľby oblasti priradí telefónne číslo účastníka konkrétnemu miestu. Okrem predvoľby existujú aj iné typy predčíslia: medzinárodné predvoľby krajín, predčíslia operátorov mobilných telefónov a predčíslia rôznych služieb. Sú kombinované tak, aby vyhovovali viacerým účelom. Pri volaní z jednej krajiny do druhej v prípadoch, keď má účastník hovoru pevnú linku, sa predvoľba krajiny kombinuje s predvoľbou krajiny a číslom účastníka. Pre fiktívne telefónne číslo 9999636 so smerovým číslom oblasti 2723 (Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich) a smerovým číslom krajiny 00352 je číslo, ktoré sa má vytočiť 00352 2723 9999636. Ak ide o mobilné zariadenie, kód krajiny sa skombinuje s predvoľbou operátora mobilných služieb a číslom účastníka. Ak je hovor uskutočnený účastníkovi v tej istej krajine, kód krajiny sa môže vynechať. V prípade vnútroštátnych hovorov z jednej pevnej linky na druhú sa medzimestská predvoľba môže vynechať aj v mnohých krajinách, ak majú obidvaja predplatitelia rovnakú predvoľbu. Najmä v krajinách, kde si účastníci môžu ponechať rovnaké telefónne číslo po presune na do iného mesta alebo miesta, musí byť samozrejme tiež vytočená predvoľba, v tomto prípade 2723.

Predčíslie krajiny aj predvoľba oblasti majú pred vlastným predčíslím jednu alebo viac číslic. Tieto číslice znamenajú pre telefónnu ústredňu, že nasledujúce číslice sú smerové čísla oblasti alebo krajiny a nie skutočné telefónne číslo. V prípade miestnych kódov je to zvyčajne nula. V prípade kódov krajín sa západoeurópske krajiny a väčšina krajín Afriky, Južnej Ameriky a Blízkeho východu riadia odporúčaním ITU, aby použili dve nuly. Niektoré krajiny však toto odporúčanie nedodržiavajú: napríklad krajiny, ktoré sa zúčastňujú na schéme číslovania v Severnej Amerike, používajú číslo 011 a Japonsko používa číslo 010.

Služby, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom predčísiel služieb, môžu byť spoplatňované nielen telekomunikačnými spoločnosťami, ale aj spoločnosťami, ktoré tieto služby ponúkajú. Výsledkom je, že niekoľko pochybných spoločností ponúka služby, ktoré nie sú veľmi užitočné, ale sú za ne vysoké poplatky. Aby sa ešte viac zvýšili ich zisky, tieto služby sa snažia udržať volajúcich na linke čo najdlhšie. Dozorné orgány pravidelne konajú proti takým poskytovateľom, ale je lepšie sa na to nespoliehať. Okrem špeciálnych čísel, ktoré je možné identifikovať podľa ich predčíslia, existujú aj čísla rýchlej voľby. Najznámejšie sú tiesňové číslo 112 v Európe a 911 v Severnej Amerike. Tieto čísla sa môžu používať na celoštátnej úrovni a nemusia sa uvádzať žiadne predčíslia, tj žiadny kód krajiny +352 (00352) alebo kód oblasti 2723 (Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich).

Spravidla sa telefónne číslo volajúceho prenáša na príjemcu hovoru a zobrazuje sa na displeji. Aj keď je možné skryť vaše telefónne číslo, čo má z hľadiska ochrany údajov zmysel, nemalo by vás prekvapiť, ak volaná osoba taký hovor neprijme. Mnoho ľudí chce vedieť, kto im volá, a neprijímajú anonymné hovory.

Ak ste mimo územia Luxembursko a chcete zavolať osobe v Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich, okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny / Telefónna predvoľba pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny / Telefónna predvoľba pre Luxembursko je +352 (00352), takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich, musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +352 2723. Pre fiktívne telefónne číslo 9999636 so smerovým číslom oblasti 2723 (Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich) a smerovým číslom krajiny 00352 je číslo, ktoré sa má vytočiť 00352 2723 9999636.