Oblastná predvoľba PilstingMesto/obec alebo kraj:Pilsting
Oblastná predvoľba:09953     (+499953)

Krajina:

Nemecko