Oblastná predvoľba Yby Ja'UMesto/obec alebo kraj:Yby Ja'U
Oblastná predvoľba:39     (+595 39)

Krajina:

Paraguaj