Oblastné predvoľby Ascension

Oblastné predvoľby pre Ascension:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Travellers Hill3
2.Two Boats4

Oblastné predvoľby Ascension