Oblastné predvoľby Belize

Oblastné predvoľby pre Belize:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Stann Creek5

Oblastné predvoľby Belize