Oblastné predvoľby Česko

Oblastné predvoľby pre Česko:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Liberec48

Oblastné predvoľby Česko