Oblastné predvoľby Česko

Oblastné predvoľby pre Česko:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Pardubice46
2.Plzeň37
3.Prague2

Oblastné predvoľby Česko