Oblastné predvoľby Čile

Oblastné predvoľby pre Čile:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Ñuble42

Oblastné predvoľby Čile