Oblastné predvoľby Cookove ostrovy

Oblastné predvoľby pre Cookove ostrovy:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Aitutaki31
2.Aitutaki32
3.Atiu33

Oblastné predvoľby Cookove ostrovy