Oblastné predvoľby Cookove ostrovy

Oblastné predvoľby pre Cookove ostrovy:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Nassau45

Oblastné predvoľby Cookove ostrovy