Oblastné predvoľby Estónsko

Oblastné predvoľby pre Estónsko:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Haapsalu47

Oblastné predvoľby Estónsko