Oblastné predvoľby Etiópia

Oblastné predvoľby pre Etiópia:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Dire Dawa25

Oblastné predvoľby Etiópia