Oblastné predvoľby Gambia

Oblastné predvoľby pre Gambia:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Yundum447

Oblastné predvoľby Gambia