Oblastné predvoľby Kambodža

Oblastné predvoľby pre Kambodža:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Takeo032

Oblastné predvoľby Kambodža