Oblastné predvoľby Komory

Oblastné predvoľby pre Komory:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Foumbouni769
2.Foumbouni779

Oblastné predvoľby Komory