Oblastné predvoľby Konžská demokratická republika

Oblastné predvoľby pre Konžská demokratická republika:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema06

Oblastné predvoľby Konžská demokratická republika