Oblastné predvoľby Libanon

Oblastné predvoľby pre Libanon:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.North Lebanon6

Oblastné predvoľby Libanon