Oblastné predvoľby Líbya

Oblastné predvoľby pre Líbya:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Dafnia523
2.Deriana625
3.Derna81

Oblastné predvoľby Líbya