Oblastné predvoľby Líbya

Oblastné predvoľby pre Líbya:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Reyana453
2.Rujban452

Oblastné predvoľby Líbya