Oblastné predvoľby Líbya

Oblastné predvoľby pre Líbya:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Ubary73
2.Um Laranib726

Oblastné predvoľby Líbya