Oblastné predvoľby Mongolsko

Oblastné predvoľby pre Mongolsko:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Halzan5152

Oblastné predvoľby Mongolsko