Oblastné predvoľby Nepál

Oblastné predvoľby pre Nepál:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Ilam27
2.Inaruwa25
3.Itahari21

Oblastné predvoľby Nepál