Oblastné predvoľby Palestína

Oblastné predvoľby pre Palestína:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Deir al-Balah0825

Oblastné predvoľby Palestína