Oblastné predvoľby Palestína

Oblastné predvoľby pre Palestína:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Gaza0824
2.Gaza0828

Oblastné predvoľby Palestína