Oblastné predvoľby Palestína

Oblastné predvoľby pre Palestína:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Hebron0222

Oblastné predvoľby Palestína