Oblastné predvoľby Salvádor

Oblastné predvoľby pre Salvádor:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Central area23

Oblastné predvoľby Salvádor