Oblastné predvoľby Samoa

Oblastné predvoľby pre Samoa:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Upolu Rural4

Oblastné predvoľby Samoa