Oblastné predvoľby Slovensko

Oblastné predvoľby pre Slovensko:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Košice055

Oblastné predvoľby Slovensko