Oblastné predvoľby Slovensko

Oblastné predvoľby pre Slovensko:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Martin043
2.Michalovce056

Oblastné predvoľby Slovensko