Oblastné predvoľby Slovensko

Oblastné predvoľby pre Slovensko:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Rožňava058

Oblastné predvoľby Slovensko