Oblastné predvoľby Švajčiarsko

Oblastné predvoľby pre Švajčiarsko:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Zurich43
2.Zurich44

Oblastné predvoľby Švajčiarsko