Oblastné predvoľby Východný Timor

Oblastné predvoľby pre Východný Timor:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Lautem44
2.Liquica36

Oblastné predvoľby Východný Timor