Oblastné predvoľby Východný Timor

Oblastné predvoľby pre Východný Timor:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Viqueque43

Oblastné predvoľby Východný Timor