Nájdite a odstráňte duplicitné adresy


Softvér na nájdenie
a odstránenie duplicitných adries


  • DeduplicationWizard 4.2: Jednoduchý softvér, ktorý je možné použiť bez akýchkoľvek špeciálnych technických znalostí na vyhľadanie duplicitných adries v aplikácii Excel. Duplicitné adresy je možné nájsť pomocou poštovej adresy, telefónneho čísla a / alebo e-mailových adries a to buď v jedinom zozname adries, alebo medzi dvoma zoznamy adries, ako je to napríklad požadované pre zváženie zoznamov výnimiek. Spracovať je možné iba súbory aplikácie Excel.
  • DataQualityTools 4.2: V porovnaní s aplikáciami DeduplicationWizard, DataQualityTools ponúkajú viac možností vyhľadávania duplicitných adries a tiež celú radu ďalších funkcií na spracovanie údajov, ako napríklad funkciu na zlúčenie polí s údajmi. Okrem súborov aplikácie Excel dokáže program taktiež spracovať súbory aplikácií dBase, ACCESS, VistaDB a textové súbory a tiež databázové servery, ako napríklad MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, ORACLE a MySQL.

Nájdite a odstráňte duplicitné adresy