Nájdite a odstráňte duplicitné adresy


Softvér na nájdenie
a odstránenie duplicitných adries

Už vás nebaví pracovať s nekvalitnými údajmi, ktoré sa nachádzajú napríklad v marketingových zoznamoch adries? S duplicitnými záznamami, ktoré sa ťažko rozpoznávajú, najmä ak ide o názvy spoločností alebo osôb? Alebo pri spájaní údajov z rôznych zdrojov? Tieto produkty by vám mohli ponúknuť riešenie:

  • DedupeWizard 8: Jednoduchý softvér, ktorý je možné použiť bez akýchkoľvek špeciálnych technických znalostí na vyhľadanie duplicitných adries v aplikácii Excel. Duplicitné adresy je možné nájsť pomocou poštovej adresy, telefónneho čísla a / alebo e-mailových adries a to buď v jedinom zozname adries, alebo medzi dvoma zoznamy adries, ako je to napríklad požadované pre zváženie zoznamov výnimiek. Spracovať je možné iba súbory aplikácie Excel.
  • DataQualityTools 8: V porovnaní s aplikáciami DedupeWizard, DataQualityTools ponúkajú viac možností vyhľadávania duplicitných adries a tiež celú radu ďalších funkcií na spracovanie údajov, ako napríklad funkciu na zlúčenie polí s údajmi. Okrem súborov aplikácie Excel dokáže program taktiež spracovať súbory aplikácií dBase, ACCESS, VistaDB a textové súbory a tiež databázové servery, ako napríklad MS SQL Server, PostgreSQL, ORACLE a MySQL.

Ďalšie informácie: www.dataqualityapps.com