Oblastná predvoľba 01388 / +441388Oblastná predvoľba:01388     (+441388)
Mesto/obec alebo kraj:Bishop Auckland, Durham and Stanhope (Eastgate)

Krajina:

Spojené kráľovstvoPredpona 01388 je kód oblasti Bishop Auckland, Durham and Stanhope (Eastgate). A Bishop Auckland, Durham and Stanhope (Eastgate) sa nachádza v Spojené kráľovstvo. Ak ste mimo územia Spojené kráľovstvo a chcete zavolať osobe v Bishop Auckland, Durham and Stanhope (Eastgate), okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny pre Spojené kráľovstvo je +44, takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Bishop Auckland, Durham and Stanhope (Eastgate), musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +441388.

Nula pred kódom oblasti sa v tomto prípade vynechá.

Symbol plus na začiatku telefónneho čísla sa zvyčajne môže používať v tomto formáte. Je však bežnejšie nahradiť symbol plus poradím čísel, ktoré telefónnu sieť upozorňujú, že chcete vytočiť telefónne číslo v inej krajine. ITU odporúča používať 00, čo sa tiež využíva v mnohých krajinách, vrátane všetkých európskych krajín.

Ako alternatívu k +441388, ktoré musíte umiestniť pred telefónne číslo osoby v Bishop Auckland, Durham and Stanhope (Eastgate), aby ste im zavolali z Slovensko, môžete tiež použiť 00441388.
Kalkulačka telefónnych čísel


Oblastná predvoľba 01388 / +441388 (Spojené kráľovstvo)