Medzinárodné telefónne predvoľby

Zadajte názov krajiny alebo telefónne predvoľby krajiny:

Uskutočnite hovor z krajiny

do krajiny


10 najvyhľadávanejších krajín alebo medzinárodné telefónne predvoľby:


Prajeme vám príjemnú cestu a / alebo úspešné obchodné jednanie!

Pokyny na použitie: Medzinárodné telefónne predvoľby pre medzinárodné telefónne hovory sú podobné ako miestne telefónne predvoľby pre mestá pri volaní v rámci krajiny. Samozrejme to neznamená, že miestne telefónne predvoľby je možné vynechať v prípade volania do zahraničia. V prípade medzinárodných hovorov je potrebné začať vytáčanie zadaním smerového telefónneho čísla krajiny, ktorý zvyčajne začína 00s a následne je potrebné zadať národnú telefónnu predvoľbu oblasti, avšak vo všeobecnosti bez úvodnej nuly. Na záver je potrebné (tak ako zvyčajne) zadať číslo osoby, ktorej chcete zavolať. Takže číslo '08765.123456', ktoré použijete na uskutočnenie hovoru v krajine Nemecko sa v prípade hovorov z Rakúska, Švajčiarska alebo inej krajiny zmení na číslo '0049.8765.123456'.

Medzinárodné telefónne predvoľby