Oblastná predvoľba 035052 / +4935052Oblastná predvoľba:035052     (+4935052)
Mesto/obec alebo kraj:Kipsdorf Kurort

Krajina:

NemeckoPredpona 035052 je kód oblasti Kipsdorf Kurort. A Kipsdorf Kurort sa nachádza v Nemecko. Ak ste mimo územia Nemecko a chcete zavolať osobe v Kipsdorf Kurort, okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny pre Nemecko je +49, takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Kipsdorf Kurort, musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +4935052.

Nula pred kódom oblasti sa v tomto prípade vynechá.

Symbol plus na začiatku telefónneho čísla sa zvyčajne môže používať v tomto formáte. Je však bežnejšie nahradiť symbol plus poradím čísel, ktoré telefónnu sieť upozorňujú, že chcete vytočiť telefónne číslo v inej krajine. ITU odporúča používať 00, čo sa tiež využíva v mnohých krajinách, vrátane všetkých európskych krajín.

Ako alternatívu k +4935052, ktoré musíte umiestniť pred telefónne číslo osoby v Kipsdorf Kurort, aby ste im zavolali z Slovensko, môžete tiež použiť 004935052.
Kalkulačka telefónnych čísel


Oblastná predvoľba 035052 / +4935052 (Nemecko)