Oblastná predvoľba 048 / +42148Oblastná predvoľba:048     (+42148)
Mesto/obec alebo kraj:Banská Bystrica

Krajina:

Slovensko