Oblastná predvoľba 06468 / +496468Oblastná predvoľba:06468     (+496468)
Mesto/obec alebo kraj:Dautphetal-Mornshausen

Krajina:

NemeckoPredpona 06468 je kód oblasti Dautphetal-Mornshausen. A Dautphetal-Mornshausen sa nachádza v Nemecko. Ak ste mimo územia Nemecko a chcete zavolať osobe v Dautphetal-Mornshausen, okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny pre Nemecko je +49, takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Dautphetal-Mornshausen, musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +496468.

Nula pred kódom oblasti sa v tomto prípade vynechá.

Symbol plus na začiatku telefónneho čísla sa zvyčajne môže používať v tomto formáte. Je však bežnejšie nahradiť symbol plus poradím čísel, ktoré telefónnu sieť upozorňujú, že chcete vytočiť telefónne číslo v inej krajine. ITU odporúča používať 00, čo sa tiež využíva v mnohých krajinách, vrátane všetkých európskych krajín.

Ako alternatívu k +496468, ktoré musíte umiestniť pred telefónne číslo osoby v Dautphetal-Mornshausen, aby ste im zavolali z Slovensko, môžete tiež použiť 00496468.
Kalkulačka telefónnych čísel