Oblastná predvoľba 07823 / +497823Oblastná predvoľba:07823     (+497823)
Mesto/obec alebo kraj:Seelbach Schutter

Krajina:

NemeckoPredpona 07823 je kód oblasti Seelbach Schutter. A Seelbach Schutter sa nachádza v Nemecko. Ak ste mimo územia Nemecko a chcete zavolať osobe v Seelbach Schutter, okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny pre Nemecko je +49, takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Seelbach Schutter, musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +497823.

Nula pred kódom oblasti sa v tomto prípade vynechá.

Symbol plus na začiatku telefónneho čísla sa zvyčajne môže používať v tomto formáte. Je však bežnejšie nahradiť symbol plus poradím čísel, ktoré telefónnu sieť upozorňujú, že chcete vytočiť telefónne číslo v inej krajine. ITU odporúča používať 00, čo sa tiež využíva v mnohých krajinách, vrátane všetkých európskych krajín.

Ako alternatívu k +497823, ktoré musíte umiestniť pred telefónne číslo osoby v Seelbach Schutter, aby ste im zavolali z Slovensko, môžete tiež použiť 00497823.
Kalkulačka telefónnych čísel


Oblastná predvoľba 07823 / +497823 (Nemecko)