Oblastná predvoľba 08225 / +498225Oblastná predvoľba:08225     (+498225)
Mesto/obec alebo kraj:Jettingen-Scheppach

Krajina:

NemeckoPredpona 08225 je kód oblasti Jettingen-Scheppach. A Jettingen-Scheppach sa nachádza v Nemecko. Ak ste mimo územia Nemecko a chcete zavolať osobe v Jettingen-Scheppach, okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny pre Nemecko je +49, takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Jettingen-Scheppach, musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +498225.

Nula pred kódom oblasti sa v tomto prípade vynechá.

Symbol plus na začiatku telefónneho čísla sa zvyčajne môže používať v tomto formáte. Je však bežnejšie nahradiť symbol plus poradím čísel, ktoré telefónnu sieť upozorňujú, že chcete vytočiť telefónne číslo v inej krajine. ITU odporúča používať 00, čo sa tiež využíva v mnohých krajinách, vrátane všetkých európskych krajín.

Ako alternatívu k +498225, ktoré musíte umiestniť pred telefónne číslo osoby v Jettingen-Scheppach, aby ste im zavolali z Slovensko, môžete tiež použiť 00498225.
Kalkulačka telefónnych čísel


Oblastná predvoľba 08225 / +498225 (Nemecko)