Oblastná predvoľba 0889 / +61889Oblastná predvoľba:0889     (+61889)
Mesto/obec alebo kraj:Alice Springs, Darwin

Krajina:

AustráliaPredpona 0889 je kód oblasti Alice Springs, Darwin. A Alice Springs, Darwin sa nachádza v Austrália. Ak ste mimo územia Austrália a chcete zavolať osobe v Alice Springs, Darwin, okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny pre Austrália je +61, takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Alice Springs, Darwin, musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +61889.

Nula pred kódom oblasti sa v tomto prípade vynechá.

Symbol plus na začiatku telefónneho čísla sa zvyčajne môže používať v tomto formáte. Je však bežnejšie nahradiť symbol plus poradím čísel, ktoré telefónnu sieť upozorňujú, že chcete vytočiť telefónne číslo v inej krajine. ITU odporúča používať 00, čo sa tiež využíva v mnohých krajinách, vrátane všetkých európskych krajín.

Ako alternatívu k +61889, ktoré musíte umiestniť pred telefónne číslo osoby v Alice Springs, Darwin, aby ste im zavolali z Slovensko, môžete tiež použiť 0061889.
Kalkulačka telefónnych čísel


Oblastná predvoľba 0889 / +61889 (Austrália)