Oblastná predvoľba 15 / +26315Oblastná predvoľba:15     (+263 15)
Mesto/obec alebo kraj:Binga

Krajina:

Zimbabwe