Oblastná predvoľba 203 / +227203Oblastná predvoľba:203     (+227 203)
Mesto/obec alebo kraj:Niamey

Krajina:

Niger