Oblastná predvoľba 222262 / +237222262Oblastná predvoľba:222262     (+237 222262)
Mesto/obec alebo kraj:Batouri

Krajina:

Kamerun