Oblastná predvoľba 222264 / +237222264Oblastná predvoľba:222264     (+237 222264)
Mesto/obec alebo kraj:Belabo

Krajina:

Kamerun