Oblastná predvoľba 257 / +95257Oblastná predvoľba:257     (+95 257)
Mesto/obec alebo kraj:Patheingyi

Krajina:

Mjanmarsko