Oblastná predvoľba 2731 / +432731Oblastná predvoľba:2731     (+43 2731)
Mesto/obec alebo kraj:Idolsberg

Krajina:

RakúskoPredpona 2731 je kód oblasti Idolsberg. A Idolsberg sa nachádza v Rakúsko. Ak ste mimo územia Rakúsko a chcete zavolať osobe v Idolsberg, okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny pre Rakúsko je +43, takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Idolsberg, musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +43 2731.

Nula pred kódom oblasti sa v tomto prípade vynechá.

Symbol plus na začiatku telefónneho čísla sa zvyčajne môže používať v tomto formáte. Je však bežnejšie nahradiť symbol plus poradím čísel, ktoré telefónnu sieť upozorňujú, že chcete vytočiť telefónne číslo v inej krajine. ITU odporúča používať 00, čo sa tiež využíva v mnohých krajinách, vrátane všetkých európskych krajín.

Ako alternatívu k +43 2731, ktoré musíte umiestniť pred telefónne číslo osoby v Idolsberg, aby ste im zavolali z Slovensko, môžete tiež použiť 0043 2731.
Kalkulačka telefónnych čísel


Oblastná predvoľba 2731 / +432731 (Rakúsko)